Peygamberimizin şemaili nasıldı?

Amcasının oğlu ve damadı olan Hazreti Ali ve yanından hiç ayırmadığı sahabeden iki isim Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.)’i tanıtırken şu vasıflarla vasfetmişti

Hazreti Ali’nin (r.a.) beyanına göre Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.):

Uzunayakınorta boylu, iri kemikli, iri yapılı, güçlü kuvvetli ve yakışıklı bir insandı.

Cildi yumuşak, teni kırmızıya çalanbeyazdı.

Kirpikleri siyah ve uzundu.

Gözleri kara ve büyükçe idi.

İki kaşının arası açık, fakat kaşları birbirineyakındı.

Saçları ne dümdüz ne dekıvırcıktı.

Sakalı sık ve bir tutamdı.

Büyük başlı ve hilâl kaşlıydı.

Alnı yüksek, burnu çekme, boynu uzun, göğsügenişti.

Karnı ile göğsü bir idi, şişman değildi. Zayıf da değildi, sıkı etliydi.

Ayaklarının altı çukur idi; düz taban değildi.

Gözleri uzağı görür, kulakları uzaktan ses alırdı.

Ağızları genişçe idi.

Dişleri sıktı.

Yüzünün bütün çizgileri görünürdü.

Omuzları etli, omuz kemikleri enliydi.

Ebu Hureyre (r.a.) Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.)’i tanıtırken şu vasıflarla vasfetmişti:

Peygamberimiz Efendimiz, orta boylu idi, fakat uzuna daha yakındı.

Beyaz tenli idi.

Sakal kılları siyahtı.

Dişleri çok güzeldi.

Gözlerinin kirpikleri sık ve uzundu.

İki omuz arası genişti.

Yanakları ne şişkin ne de çöküktü.

Ayağının bütünüyle yere basardı.

Bütün vücuduyla öne döner ve bütün vücuduyla arkaya dönerdi.

Ne O’ndan önce ve ne de O’ndan sonra güzellikte O’nun gibisini görmedim.

Sahâbe-i Kiram’dan Câbir bin Semure (r.a.) de Efendimiz Aleyhisselât-u Vesselam’ın fiziki halini şu vasıflarla tanıtmıştır. Demiştir ki:

Ben mehtaplı bir gecede Peygamber Aleyhisselam’ı gördüm. Üzerinde bir cübbe vardı.

Rasulüllah’ın nurlu yüzü ile ay’ın yüzünden hangisinin daha güzel olduğunu tesbit etmek maksadıyla önce Allah’ın Rasûlünün yüzüne baktım; daha sonra da ay’ın yüzüne baktım.

Vallahi bana göre, Peygamberimiz Efendimizin o mübârek yüzleri Ay’dan çok daha güzeldi.

Sahâbe’den Berâ bin Azib (r.a) de Rasûlüllah (s.a.v.) Efendimizi şöyle vasfetmiştir:

Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) orta boylu idi.

İki omuzlarının arası genişçe idi.

Mübarek başlarından omuzlarına doğru uzanan saçları, uçları kulak yumuşağına kadar inerdi.

Üzerinde kırmızı bir elbise vardı.

Peygamber Aleyhisselam (s.a.v.) o kadar güzeldi ki, ben ondan daha güzel bir kimse görmedim.

Peygamberimiz Efendimiz’in (s.a.v.) şemâlini (fiziki yapısını) anlatan sahabelerin mübarek ağızlarından dökülen inciler böyle (Radiyallahu Aleyhim Ecmaîn…)

Kaynaklar:

1- Tirmizi, Şemail ve Menakıb h. 3638

2- Nesai, 8/183

3- Müslim, Fezail b. 91-93

4- Buhari Libas: 7/57-58; menâkıb: 4/164-165

5- Edebu’l Müfret: 2/520, 659

Post Author: SerGe

Leave a Reply